fbpx

Careers

Meclass Wallpaper wanted!


ตำแหน่ง : พนักงานคลังสินค้า , สโตร์   จำนวน 3 อัตรา

ระดับเงินเดือน : ตามตกลง

ลักษณะการทำงาน

จัดเตรียมสินค้าตามออร์เดอร์ เพื่อการจัดส่งจัดเรียงสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 2. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
 3. มีประสบการณ์งานโตร์ จะพิจรณา เป็นพิเศษ

 

Apply Now

ตำแหน่ง : ธุรกิจบัญชี  จำนวน 2 อัตรา

ระดับเงินเดือน : ตามตกลง

ลักษณะการทำงาน

ดูแลด้านลูกหนี้การค้า มีความรู้เรื่อง ภงด. 1, 3, 53, ภพ. 30 มีประสบการณ์ด้านบัญชี (จะพิจรณาเป็นพิเศษ) คีย์เอกสาร จัดเก็บเอกสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง
 2. สามารถใข้คอมพิวเตอร์ Word, Excel
 3. มีความรับผิดชอบ ขยัน ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น

 

Apply Now

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ ส่งสินค้า   จำนวน 2 อัตรา

ระดับเงินเดือน : 12,000

ลักษณะการทำงาน

จัดส่งสินค้า ภายในพื้นที่ กทม.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย
 2. ไม่จำกัดวุฆิการศึกษา
 3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
 4. มีความรอบคอบในการทำงาน
 5. มีใบอนุญาติขับขี่

 

Apply Now