เมกา โฮม – หาดใหญ่

เมกา โฮม – หาดใหญ่

เมกา โฮม - หาดใหญ่

เลขที่ 89 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง (สายเอเซีย)
ตำบลควนลัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90110
หมายเลขโทรศัพท์: 074-803-888
หมายเลขสั่งซื้อสินค้า : 074-803-899 , 063-902-9791
หมายเลข FAX : 074-803-889
เวลาทำการ : 7.00-20.00 น.

Share this post