เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 4-5 (ทางเข้าฝั่งที่จอดรถ)
Open Everyday เปิดบริการทุกวัน / เวลา 11.00 am. – 09.30 pm.
7/469 – 472 ห้อง 430 – 433 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
Tel 02-884-6262 FAX 02-925-5996 #5070

Share this post